Keep us strong
WikiLeaks logo

Currently released so far... 1295 / 251,287

Articles

Browse latest releases

Browse by creation date

Browse by origin

A B C D F H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

Browse by tag

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
QA
YM YI YE

Browse by classification

Community resources

Sweden - USA bekräftar svensk Natokoppling

Josef el Mahdi, 2:a december 2010, 03.00 GMT

Hemlig post. Den amerikanska ambassaden i Sverige anser att svenska regeringen har ljugit om hur nära det militära samarbetet med Nato är. Det framgår av hemlig amerikansk diplomatkorrespondens som SvD tagit del av.

I maj 2007 ska Fredrik Reinfeldt för första gången som statsminister flyga till Washington för att träffa USA:s dåvarande president George W Bush. På den amerikanska ambassaden i Stockholm signerar ambassadören Michael Wood ett krypterat telegram som sänds iväg inför mötet med presidenten.

I telegrammet beskriver Wood hur Reinfeldt är en ledare som är ”bättre skickad att arbeta med USA än sin företrädare”, Göran Persson. Det är ett av hundratals hemliga telegram från ambassaden i Stockholm som Wikileaks fått tag på och som SvD granskat. Fram träder bilden av ett mycket nära säkerhetssamarbete mellan Sverige och USA. Hela omfattningen är inte ens känd i det svenska regeringskansliet, tror USA.

Kryptofaxet som går iväg klockan 15.26 den 4 maj är hemligstämplat och Michael Wood går rakt på sak. Sverige är visserligen inte en Nato-allierad men är i praktiken en ”pragmatisk och stark” partner, understryker han. Ambassadören fortsätter: ”Sveriges officiella linje är alliansfrihet i fredstid och neutralitet i händelse av krig. Landets aktiva deltagande i Natos Partnertskap för fred och rollen som ledare för Europeiska Unionens 1500 man starka Nordic Battle Group visar dock att den officiella positionen är en osanning”, give the lie to the official policy.

Däremot väcker Sveriges, Norges och Finlands nyväckta intresse för nordiskt förvarssamarbete blandade reaktioner från amerikansk sida. Risken är att Norges rödgröna regering överger landets ”traditionellt starka transatlantiska band och fokus på Nato. Detta skulle försvaga Natos norra flank”.

Å andra sidan ser USA också en möjlighet att påverka samarbetet så att de nordiska länderna ”stärker sin kapacitet och ökar sina insatser i globala konfliktområden – antingen genom EU eller Nato”. Inte minst försvarsminister Sten Tolgfors har framhållit för ambassadör Wood att det nordiska försvarssamarbetet ”för Sverige närmare Nato”.

Men att Sverige och Finland skulle tas emot med öppna armar i Nato ifrågasätts av USA:s ambassad i Oslo som i ett telegram den 3/11 2008 frågar Washington om länderna verkligen bör välkomnas:

”Eftersträvar Förenta Staternas regering svenskt och finskt Nato-medlemskap? På ytan förefaller de välkomna, men det kan medföra möjliga negativa konsekvenserna av att få in mer skeptiska och idealistiska medlemmar av Nato”.

Sveriges läge i Norden innebär att uppgifter från svensk militära och civila underrättelsetjänst är en viktig källa för USA till insyn i ”Rysslands inre militära förhållanden”. Mer överraskande är att USA också slår fast att svensk underrättelsetjänst spelar en lika viktig roll när det gäller kunskaperna om Irans kärnprogram.

Samarbetet mot terrorism, fortsätter Michael Wood, är så hemligt att om president George W Bush vill berömma den svenska statsministern för Sveriges roll bör det därför ske i enrum, råder ambassadören.

Den nytillträdde försvarsministern Sten Tolgfors förklarade att det är han som styr över försvarspolitiken och inte finansministern. Dokumenten från Wikileaks beskriver frekventa samtal mellan den amerikanska ambassaden och Tolgfors eller hans högsta tjänstemän.

Vid ett möte, som även det skildras i ett telegram från ambassaden, ska Sten Tolgfors ha sagt att han har lätt att få politiskt stöd för svenskt deltagande under Natos paraply, men att driva svenskt medlems kap i militäralliansen är svårare. USA:s ambassad skriver i sina analyser att det är ett faktum att Sverige rört sig närmare USA och Nato. ”Ett genombrott” för Sveriges närmande till Nato, citeras Sten Tolgfors av ambassaden när Sverige gick med i samarbetet om Natos militära transportplan i Ungern.

”Sverige förpassar neutraliteten till historiens soptunna”, sammanfattar ambassaden en träff mellan den inreste biträdande försvarsministern för Europa James Townsend och försvarsministerns statssekretare Håkan Jevrell, i augusti 2009.

Ambassadör Michael Woods beskriver i ett av de hemliga telegrammen att han ”odlat en nära relation till Tolgfors” sedan dennes tid som handelminister.

När Sten Tolgfors ska resa till Washington på arbetsbesök rapporterar Förenta staternas ambassad att förutsättningarna är goda: ”Tolgfors berättade för ambassadören att han älskar USA”.